Musik Og Menneske

Follow us:

Email: info@musikogmenneske.dk

 

Tilmelding/oplysning:

info@musikogmenneske.dk

tlf. 22469602

 

Indbetaling Nordea

Reg. 2029 Kontonr. 0125073409

CVR nr. 32174973

 

SANG

 

Første Gang:

Mand. 5. sept. 2016

Hold 1: Kl.

Hold 2. Kl.

 

For nærmere beskrivelse:

Klik på menupunkt Sang

 

Jette Gundestrup

 

7 gange 710-

 

 

N

KLAVER

 

Første Gang:

Tirsdag d. 6. sept.

Onsd. d.7.sept.

Klaver

 

Inklusive

Repertoirekendskab

For nærmere beskrivelse

Klik på menupunkt Klaver

 

Gunna Strange

Vestre Skole

 

6 gange 690-

10 gange 1090-

 

MINDFULNESS

 

Første gang:

Torsd. d. 15.sept.

Kl. 16.10 - 18.00

 

Mindfulness er en af de mest anerkendte metoder til stresshåndtering.

At lære at bringe sindet til ro, og lære det opmærksomme nærvær

der giver rum til at sanse basale værdifulde oplevelser

i et 8 ugers forløb er en veldokumenteret metode.

8 gange

Der udleveres 2 CDer til hjemmearbejde samt kursusmappe

Cand. Psych.

Gunna Strange

Tumlesalen Vestre Skole.

pris: 990kr.

 

Nærmere beskrivelse,

klik på menupunkt

Mindfulness og Musik

eller:

http://intune.dk/

 

 

 

 

 

REPERTOIRE

KENDSKAB

LYT TIL KLAVER I ALLE GENRER

 

Fra Bach til Jazz på Svenska.

Fra Adele til Einaudi.

Fra Beethoven til Fazil Say

Fra Debussy til Lars Jansson.

Fra musik I aldrig kommer til at spille, men vil elske at høre,

til musik I selv kan

prøve kræfter med.

Se også menupunkt

Klaver Guitar

 

Gratis for klaverelever,

andre Musik og Menneske elever

deltager for 30 kr.

 

Gunna Strange

 

Tirsd. 17.10 - 18.40

Vestre Skole

 

MUSIK OG MENNESKE

- et grundlæggende forhold

EFTERÅR 2016

 

 

Copyright @ All Rights Reserved

Bank